DO KoszykA  

BRAK PRODUKTÓW

Wysyłka 0 zł

Całkowity 0 zł

Koszyk ZAMÓW

Producenci

 

REGULAMIN REKLAMACJI I ZWROTÓW

 

REKLAMACJA I GWARANCJA

 

Jeżeli otrzymany produkt będzie posiadał wady ukryte lub popsuje się podczas  użytkowania z przyczyn niezależnych od Klienta, można skorzystać z prawa gwarancyjnego. Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Szczegółowe warunki gwarancji są określone poniżej. 

 

WARUNKI POTRZEBNE DO SPEŁNIENIA REKLAMACJI

 

1. Przekierować maila, który Państwo dostali z informacją o potwierdzeniu dostawy na adres squarespace@squarespace.pl wraz ze stosowną informacją o zaistniałej szkodzie.

 

2. Dołączyć prawidłowo wypełniony formularz zwrotu.

 

3. Dołączyć zdjęcie uszkodzonego towaru i uszkodzenia.

 

4. W sytuacji stwierdzonych uszkodzeń mechanicznych w drodze transportu trzeba koniecznie dołączyć scan formularza reklamacji/szkody sporządzony w obecności kuriera i podpisany przez kuriera, który dostarczał przesyłkę.

 

5. Sklep ma 24h na potwierdzenie wniosku i zaraz potem wysyła do Państwa odpowiedż wraz z informacją o dalszych krokach i adresem zwrotu. 

 

6. Przesyłkę należy wysłać tylko i wyłącznie kurierem, który zamawia sklep na wskazany przez Klienta w zamówieniu adres dostawy. W świetle polskiego prawa Nadawca do momentu doręczenia jest właścicielem przesyłki, dlatego sklep w chwili jej zamówienia nie wypełnia, ani nie podaje adresu zwrotnego dostawy. Ten obowiązek spoczywa na Kliencie, jako Nadawcy.

 

7. Termin i adres wysyłki zostanie przesłany Państwu mailem lub przekazany telefonicznie. Nie zrealizowanie wysyłki w ustalonym terminie skutkuje odliczeniem od kwoty zwrotu pobranej opłaty według cennika firmy kurierskiej za każdorazowy, powtórny przyjazd kuriera. 

Proszę pamiętać, że możemy kontaktować się z Państwem tylko poprzez adres mailowy podany przez Państwa w chwili składania zamówienia.


8. Należy zadresować przesyłkę na adres wysyłki, podany przez sklep w mailu potwierdzającym przebieg całej procedury. Proszę pamiętać, wówczas, że to Klient jest nadawcą i prosimy go o właściwe zapakowanie towaru oraz o prawidłowe zaadresowanie przesyłki, zgodnie z naszymi instrukcjami które otrzymasz drogą mailową. Nie trzeba się martwić wtedy o pozostałe szczegóły.

 

9. Wysyłki, które Klient zwrotnie dopisze "za pobraniem" lub "płatne gotówką" nie będą przyjmowane i w rezultacie wrócą do Nadawcy. Wysyłając przesyłkę na właściwy, podany przez sklep adres zwrotu nie trzeba się martwić o płatność - przesyłka jest wówczas bezpłatna, bo centrala firmy kurierskiej dolicza ją do miesięcznych rozliczeń ze sklepem. W chwili nadania Nic więc nie trzeba zaznaczać. Sklep rozlicza się z Klientem tylko i wyłącznie przelewem, drogą elektroniczną na podane w formularzu zwrotu konto. 

 

10. Produkt powinien zostać zwrócony w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu fabrycznym, zabezpieczony przed ewentualnym dalszym uszkodzeniem w drodze powrotnej.

 

Wszelkie ewentualne koszty wynikające z tytułu nie dopełnienia przez Klienta prawidłowej wysyłki, jak np. wysyłka pod zły adres, odzyskiwanie jej z błędnie wypisanego adresu dostawy Klient pokrywa we własnym zakresie. Dlatego tak ważne jest, aby odesłać towar w dniu wysyłki poprzez zorganizowany przez sklep transport. Dlatego prosimy też o czytanie naszych maili i dopełnienie formalności w chwili wysyłki zwracanego towaru. To wszystko, o co prosimy i z góry dziękujemy!

 

Proszę pamiętać, że:

 

1. Możemy odmówić rozpoznania reklamacji jeśli dostarczone przez Państwa   dane nie będą wystarczające do rozpatrzenia reklamacji zarówno względem regulaminu szczegółowego "Zwroty i Reklamacje", jak i ustaleń Umowy, której reklamacja dotyczy lub danych umożliwiających kontakt z Nabywcą.

 

2. Przystąpimy do rozpatrzenia reklamacji tylko i wyłącznie w sytuacji, kiedy jako Nabywca Klient dopełni formalności zgodnie z procedurą szczegółową reklamacji i zwrotów. W innym przypadku roszczenie uznaje się za bezpodstawne i Nabywca nie może żądać od Sprzedawcy zwrotu zapłaty lub innego zadośćuczynienia. 

 

3. Przyjętą reklamację rozpatrzymy w terminie 14 dni roboczych, liczonych od dnia otrzymania przez Sprzedawcę poprawnie złożonej reklamacji. Reklamacje uznaje się za poprawnie złożoną w chwili, kiedy do naszego magazynu (podany przez sklep adres zwrotu) dostarczony zostanie reklamowany towar oraz jeżeli produkt ten, względem wysłanego przez Ciebie zdjęcia, nie doznał dodatkowych uszkodzeń w trakcie transportu zwrotnego z tytułu niewłaściwie zapakowanej przesyłki. W innym przypadku sklep może taka reklamacje odrzucić.

 

4. O rozstrzygnięciu reklamacji Nabywca zostanie poinformowany drogą poczty elektronicznej bądź poczty tradycyjnej.

 

Zwrot produktu/Odstąpienie od umowy – gwarantowane 10 dni na zwrot!

 

Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku " O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" - jako Konsument mają Państwo prawo zrezygnować z produktu bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki. 

 

Skorzystanie z tego prawa jest możliwe, jeśli spełnią Państwo poniższe warunki:

 

1. Produkt nie był używany, kopiowany ani nie został w żaden sposób uszkodzony.

 

2. Produkt zwracany jest w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu fabrycznym.

 

3. Klient przekierowuje maila, którego dostał z informacją o potwierdzeniu dostawy na adres squarespace@squarespace.pl wraz ze stosowną informacją o chęci zwrotu

 

4. Należy dołączyć prawidłowo wypełniony formularz zwrotu

 

5. Sklep ma 24h na potwierdzenie wniosku i zaraz potem wysyła odpowiedż do Państwa wraz z informacją o dalszych krokach i adresem zwrotu. 

 

6. Klient zwraca przesyłkę tylko i wyłącznie kurierem, który zamawia sklep na wskazany przez niego w zamówieniu adres dostawy.

 

7. Termin i adres zwrotu zostanie wysłany Państwu mailem. Nie zrealizowanie wysyłki w ustalonym terminie skutkuje odliczeniem od kwoty zwrotu pobranej opłaty, według cennika firmy kurirskiej za powtórny przyjazd kuriera. Proszę pamiętać, że możemy kontaktować się z Państwem tylko poprzez adres mailowy podany przez niego w chwili składania zamówienia.

 

8. Klient adresuje zwrot na adres wysyłki, podany przez sklep w mailu potwierdzającym przebieg całej procedury. Klient jest nadawcą i właścicielem wysyłanego towaru dlatego prosimy o właściwe zapakowanie towaru oraz o prawidłowe zaadresowanie przesyłki, zgodnie z naszymi instrukcjami które Klient otrzyma drogą mailową. Przesyłka jest wówczas opłacona i nie trzeba się martwić o pozostałe szczegóły. 

 

9. Zastrzegamy sobie prawo do nie przyjmowania kolejnych zamówień od Kupującego, jeśli Kupujący nagminnie odstępuje od umowy bez podania uzasadnionej przyczyny.

 

W przypadku odstąpienia od umowy, Kleint otrzymuje zwrot opłaty uiszczonej tytułem nabycia towaru, po pomniejszeniu jej o koszty wykonania przelewu zwrotnego i kosztu wysyłki dostawy i kosztu zwrotu. Nie można żądać zwrotu kosztów dostawy i odesłania towaru.

 

Należy pamiętać również, że:

 

1. Możemy odmówić rozpoznania wniosku zwrotu jeśli dostarczone przez Klienta dane nie będą wystarczające względem powyższego regulaminu szczegółowego "Zwroty i Reklamacje", jak i ustaleń Umowy, której reklamacja dotyczy lub danych umożliwiających kontakt z Nabywcą.

 

2. Przystąpimy do rozpatrzenia wniosku tylko i wyłącznie w sytuacji, kiedy jako Nabywca Klient dopełni formalności zgodnie z procedurą szczegółową reklamacji i zwrotów umieszczoną w zakładce "Zwroty i Reklamacje". W innym przypadku roszczenie uznaje się za bezpodstawne i Nabywca nie może żądać od Sprzedawcy zwrotu zapłaty lub innego zadośćuczynienia. 

 

3. Przyjęty wniosek o zwrot rozpatrzymy w terminie 14 dni roboczych, liczonych od dnia otrzymania przez Sprzedawcę poprawnie złożonego wniosku. Uznaje się go za poprawnie złożonego w chwili, kiedy do naszego magazynu (podany przez sklep adres zwrotu) dostarczony zostanie zwracany przez Klienta towar oraz jeżeli produkt ten nie doznał dodatkowych uszkodzeń w trakcie transportu zwrotnego z tytułu niewłaściwie zapakowanej przesyłki oraz nie nosi oznak użytkowania. 

 

4. O rozstrzygnięciu wniosku Nabywca zostanie poinformowany drogą poczty elektronicznej bądź poczty tradycyjnej.

 

W obu przypadkach, gdy zwrócą nam Państwo produkt, który nie spełnia powyższych wymagań, będziemy zmuszeni odesłać go na Państwa koszt, a ewentualne dalsze roszczenia Klienta obie strony uznają za bezpodstawne.

 

BEZPIECZNA DOSTAWA

 

Oferujemy Państwu także możliwość bezpiecznej dostawy towaru.

 

PRZED PODPISANIEM LISTU DOSTAWY U KURIERA PROSZĘ SPRAWDZIĆ KONIECZNIE:

 

Opakowanie zewnętrzne i ilosc paczek. Jeżeli towar, który Państwo otrzymają, ma naruszone opakowanie, jest niekompletny (niewystarczająca ilośc paczek) lub uszkodzony z zewnątrz przez przewoźnika, koniecznie trzeba poprosić kuriera o protokół reklamacyjny i wypełnić druk koniecznie w jego obecności. Protokół szkody powinien zawierać: datę, godzinę doręczenia, spis zabezpieczeń wewnątrz kartonu oraz opis uszkodzeń lub zauważonych braków w towarze, uwzględniając jego markę i model. Proszę zróbić zdjęcie telefonem komórkowym i wraz z kopią formularza natychmiast przesłać go do nas na adres squarespace@squarespace.pl 

 

W takiej sytuacji należy odmawić przyjęcia dostawy i kurer po sporządzeniu protokołu zabiera przesyłkę z powrotem. My natomiast, zaraz po otrzymaniu od Klienta informacji postaramy się wysłać do niego towar ponownie lub zwrócimy mu pieniądzę, jeżeli płacił przelewem w chwili jego zamówienia. 

 

Jeżeli przesyłka ma nienaruszone opakowanie zewnętrzne, prosimy o sprawdzienie jej zawartości w obecności kuriera. Jeżeli po rozpakowaniu okaże się, że produkt jest uszkodzony, należy również spisać protokół szkody w obecności kuriera. Jednocześnie w takiej sytuacji również prosimy o napisanie do nas maila wraz z kopią formularza i zdjęciem na adres: squarespace@squarespace.pl

 

Należy pamiętać, że: 

 

Podstawą do Bezpiecznej Dostawy jest formularz reklamacji wypełniony przez Klienta w obecności kuriera, który go dostarczył. Jeżeli Klient nie zdąży go spisać w chwili odbioru dostawy, w nastepnym dniu roboczym musimy raz jeszcze ściągnąć do Państwa kuriera, dlatego jest to tak ważne. Reklamacje uszkodzonego produktu mogą być zgłaszane w terminie do 3 dni od chwili odbioru przesyłki na adres: squarespace@squarespace.pl.


Wymiana sprzętu na nowy jest możliwa tylko w przypadku spełnienia powyższych warunków. Nowy towar jest wysyłany dopiero po otrzymaniu przez nasz sklep produktu będącego przedmiotem reklamacji.

    1.